Fes-te voluntari

QUI POT SER VOLUNTARI/A DE PROTECCIÓ CIVIL?     
Per tal de col·laborar amb una associació de voluntaris de protecció civil de Catalunya cal complir una sèrie de requisits:
  • Tenir la majoria d'edat.
  • Ser residents a Catalunya.
  • No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR      

ADMISSIÓ A L'AVPC DE MONTGAI     

  • Complimentar la sol·licitud no pressuposa en cap cas ser voluntari/a de l'AVPC de Montgai.
  • Un cop rebuda la sol·licitud i, així que hi hagi una nova convocatoria d'admissió de voluntaris, es convocarà a l'interessat a una sessió informativa on es realitzarà una petita entrevista personal. 
  • Avaluada la sol·licitud i l'entrevista, es comunicarà a l'interessat si s'ha resolt la seva sol·licitud positivament o negativament. 

FORMES DE TRAMITACIÓ     

E-mail
Descargant la sol·licitud, omplint-la i enviant-la a l'adreça de correu electrònic:                     
pcmontgai@gmail.com

Presencialment
A l'Ajuntament de Montgai, on et facilitarem un model de sol·licitud que podràs omplir i entregar allí mateix.

Plaça Prat de la Riba, 16
25616 Montgai
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.